Nazwa obiektu
Hotel Hilton
Typ obiektu
  • Hotelowe
Lokalizacja
  • Warszawa
Powierzchnia
220.00m2
Rok powstania
  • 2006
Inwestor
HGC SA Sp. z o.o.
  • Hotel Hilton Hotelowe
  • Hotel Hilton Hotelowe
  • Hotel Hilton Hotelowe
  • Hotel Hilton Hotelowe